Solgrid forsterker laget ytterligere

Solgrid forsterker laget ytterligere

Mike Bucat og Henning Leifsen startet i Solgrid AS 1. juni 2021. De jobber med utvikling av nye sol-prosjekter og skal være prosjektledere i utbyggingsfasen. Mike er australsk og kommer fra TechnipFMC, der han har vært prosjektleder i flere år. Henning kommer fra Haugesund-området og har jobbet i Norconsult AS i 13 år, sist som prosjektleder. Mike Bucat er ingeniør-utdannet ved The University of Western Australia og har arbeidet innen energisektoren i hjemlandet et drøyt tiår før han kom til Norge. Henning Leifsen er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Begge har tung og relevant erfaring som vil styrke organisasjonen i Solgrid AS kraftig.

Solgrid er en av de norske foregangsbedriftene innen solcelle-basert kraftproduksjon i industriell skala. Selskapet har allerede startet byggingen av ett prosjekt, og har en portefølje med prosjekter som er i forskjellig stadier frem mot realisering.  Solgrid AS har solide eiere i energibransjen og et kompetent styre.

  

Mer informasjon hos Kristin Melsnes, CEO, telefon 952 95 342.