Solgrid enters into an agreement with Encavis

Solgrid will take a leading position as a Nordic developer and producer of solar power. They are now entering into a partnership agreement with renewable energy company Encavis.

The three-year agreement aims to secure financial and industrial development of new solar power projects.

Encavis is a leading independent power producer that both finances and operates solar power plants across Europe.
As part of this agreement, Encavis will have a 60 % interest in the Varberg Norra solar power plant in southern Sweden.

Continue reading

Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

Solkraftselskapet Solgrid AS har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i Innlandet fylke.

Solgrid har utviklet sitt første norske prosjekt i Stor- Elvdal kommune. Det blir den første solkraftkonsesjonen som behandles av NVE.

Solkraftverket er planlagt i et område bestående av et tidligere grustak og spredt furuskog, og ambisjonen er ferdigstillelse i løpet av 2022 dersom alt går som planlagt.

Riktig areal
– Vi har funnet et prosjekt som tikker av på alle de viktige boksene. Stor-Elvdal kommune er fremoverlente, vi har et godt areal, kort avstand til strømnettet og tilfredsstillende solinnstråling, sier Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid. 

Solkraftverket omfatter 170 mål og ligger i tilknytning til Furuset gård i Stor-Elvdal, midt i Innlandet fylke. Ifølge Melsnes er dette et godt eksempel på arealer som er attraktive for solkraft.

-Vi ser etter uproduktive næringsområder, som enten er delvis i bruk eller som ligger brakk, med god solinnstråling. Alternativet er samdrift med landbruk, sier hun.

Skaper arbeidsplasser
 Kommunen er positive til utviklingen og har, sammen med grunneier, jobbet tett med Solgrid for å utvikle prosjektet.

– Det er fantastisk at vi i Stor-Elvdal kan få landets første solkraftverk. Solkraft bidrar både til lokale arbeidsplasser og innebærer minimale inngrep i naturen, sier Bjørn Vegard Øiungen, næringsutvikler i Stor-Elvdal kommune.

-Her treffer man virkelig planken. Det er gøy å se hvordan et nedlagt grustak kan få nytt liv og gi grønn energi til vår befolkning, sier han.

Når anlegget er ferdigstilt vil det levere 6,4 GWh til kraftnettet i året, som tilsvarer forbruket til om lag 320 eneboliger. Det vil bygges med såkalt bifacial-teknologi, som fanger opp solinnstrålingen fra begge sider av panelene.

Gunstig norsk klima
Solgrid, som har Østfold Energi og Akershus Energi på eiersiden, har i år bygget sitt første solkraftverk i Sør-Sverige. Ambisjonene er å realisere flere prosjekter i Norge, med hovedfokus på Viken-området.

– Forholdene ligger godt til rette i Norge. Det er solinnstråling som er avgjørende og det kalde klimaet vårt er faktisk gunstig for solcellenes virkningsgrad og levetid. Selv om vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet har vi tro på at solkraft vil spille en stadig viktigere rolle, sier Melsnes.

Ifølge NVE er det forventet at kraftbehovet i Norge vil øke med cirka 30 TWh frem mot 2030, i takt med elektrifiseringen. I kraftmarkedsanalysen de la frem i fjor vil solkraft kunne stå for 7 TWh av dette.

For mer informasjon, kontakt: 

Kristin Melsnes,administrerende direktør i Solgrid AS,
+ 47 952 95 342
kristin@solgrid.no

Vil bygge på nedlagt grustak: Kristn Melsnes, adm. dir i Solgrid og Bjørn Vegard Øiungen, næringsutvikler i Stor-Elvdal kommune

Fakta om solparken:

  • Solkraftverket i Stor-Elvdal vil ha en installert effekt på 7 MWp og levere 6,4 GWh i året
  • Kraftverket vil bygges med bifacial-teknologi
    (tosidige solcellepaneler).
  • Dersom konsesjonssøknaden innvilges vil solkraftverket kunne stå ferdig i løpet av 2022

Om Solgrid:

Solgrid utvikler, eier og driver solparker i industriell skala. De største eierne i Solgrid er Østfold Energi, Akershus Energi og Mypower. De andre eierne er EX3 Energy Sweden, Valinor og nøkkelansatte i Solgrid. Flere av nøkkelpersonene i selskapet har mer enn 15 års erfaring med utvikling, bygging og drift av solparker i Sør-Europa. 

Ny teknologi: Tosidige solceller gjør at man kan fange opp mer av solinnstrålingen og er spesielt egnet for nordiske forhold