Solgrid enters into an agreement with Encavis

Solgrid will take a leading position as a Nordic developer and producer of solar power. They are now entering into a partnership agreement with renewable energy company Encavis.

The three-year agreement aims to secure financial and industrial development of new solar power projects.

Encavis is a leading independent power producer that both finances and operates solar power plants across Europe.
As part of this agreement, Encavis will have a 60 % interest in the Varberg Norra solar power plant in southern Sweden.

Continue reading

Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

Søker om konsesjon for Norges første solkraftverk

Solkraftselskapet Solgrid AS har søkt om konsesjon for å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i Innlandet fylke.

Solgrid har utviklet sitt første norske prosjekt i Stor- Elvdal kommune. Det blir den første solkraftkonsesjonen som behandles av NVE.

Solkraftverket er planlagt i et område bestående av et tidligere grustak og spredt furuskog, og ambisjonen er ferdigstillelse i løpet av 2022 dersom alt går som planlagt.

Riktig areal
– Vi har funnet et prosjekt som tikker av på alle de viktige boksene. Stor-Elvdal kommune er fremoverlente, vi har et godt areal, kort avstand til strømnettet og tilfredsstillende solinnstråling, sier Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid. 

Solkraftverket omfatter 170 mål og ligger i tilknytning til Furuset gård i Stor-Elvdal, midt i Innlandet fylke. Ifølge Melsnes er dette et godt eksempel på arealer som er attraktive for solkraft.

-Vi ser etter uproduktive næringsområder, som enten er delvis i bruk eller som ligger brakk, med god solinnstråling. Alternativet er samdrift med landbruk, sier hun.

Skaper arbeidsplasser
 Kommunen er positive til utviklingen og har, sammen med grunneier, jobbet tett med Solgrid for å utvikle prosjektet.

– Det er fantastisk at vi i Stor-Elvdal kan få landets første solkraftverk. Solkraft bidrar både til lokale arbeidsplasser og innebærer minimale inngrep i naturen, sier Bjørn Vegard Øiungen, næringsutvikler i Stor-Elvdal kommune.

-Her treffer man virkelig planken. Det er gøy å se hvordan et nedlagt grustak kan få nytt liv og gi grønn energi til vår befolkning, sier han.

Når anlegget er ferdigstilt vil det levere 6,4 GWh til kraftnettet i året, som tilsvarer forbruket til om lag 320 eneboliger. Det vil bygges med såkalt bifacial-teknologi, som fanger opp solinnstrålingen fra begge sider av panelene.

Gunstig norsk klima
Solgrid, som har Østfold Energi og Akershus Energi på eiersiden, har i år bygget sitt første solkraftverk i Sør-Sverige. Ambisjonene er å realisere flere prosjekter i Norge, med hovedfokus på Viken-området.

– Forholdene ligger godt til rette i Norge. Det er solinnstråling som er avgjørende og det kalde klimaet vårt er faktisk gunstig for solcellenes virkningsgrad og levetid. Selv om vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet har vi tro på at solkraft vil spille en stadig viktigere rolle, sier Melsnes.

Ifølge NVE er det forventet at kraftbehovet i Norge vil øke med cirka 30 TWh frem mot 2030, i takt med elektrifiseringen. I kraftmarkedsanalysen de la frem i fjor vil solkraft kunne stå for 7 TWh av dette.

For mer informasjon, kontakt: 

Kristin Melsnes,administrerende direktør i Solgrid AS,
+ 47 952 95 342
kristin@solgrid.no

Vil bygge på nedlagt grustak: Kristn Melsnes, adm. dir i Solgrid og Bjørn Vegard Øiungen, næringsutvikler i Stor-Elvdal kommune

Fakta om solparken:

  • Solkraftverket i Stor-Elvdal vil ha en installert effekt på 7 MWp og levere 6,4 GWh i året
  • Kraftverket vil bygges med bifacial-teknologi
    (tosidige solcellepaneler).
  • Dersom konsesjonssøknaden innvilges vil solkraftverket kunne stå ferdig i løpet av 2022

Om Solgrid:

Solgrid utvikler, eier og driver solparker i industriell skala. De største eierne i Solgrid er Østfold Energi, Akershus Energi og Mypower. De andre eierne er EX3 Energy Sweden, Valinor og nøkkelansatte i Solgrid. Flere av nøkkelpersonene i selskapet har mer enn 15 års erfaring med utvikling, bygging og drift av solparker i Sør-Europa. 

Ny teknologi: Tosidige solceller gjør at man kan fange opp mer av solinnstrålingen og er spesielt egnet for nordiske forhold

Solgrids første svenske solpark er klar

Solgrids første svenske solpark er klar

Norske Solgrid sitt første solkraftanlegg i Sverige er nå satt i drift. Med sine 9000 tosidige solpaneler blir den størst av sitt slag i Sverige.

I solparken utenfor Varberg i Sør-Sverige har Solgrid investert i neste generasjons solceller som er spesielt egnet for nordiske forhold. De nærmere 9000 tosidige modulene produserer også strøm når sollyset treffer baksiden, noe som gir økt effekt. Parken har en installert effekt på 4,8 MWp. Dette gjør den til den største solkraftparken i Sverige med den nye teknologien.

Først ut med bygging i Sverige

– Dagens høye strømpriser viser med stor klarhet at det trengs mer ny fornybar kraftproduksjon i Sverige. Vi er glade for at byggingen av solkraftverket har gått etter planen. Det er også spennende at blant en rekke internasjonale aktører som har vist interesse for det svenske solenergimarkedet, er vi som norsk selskap de første til å bygge i Sverige, sier Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid.

Solcelleanlegg er fortsatt relativt sjeldne i Sverige. Kun 0,1 prosent av den totale bruken av elektrisitet produseres i solkraftanlegg. Ifølge prognoser vil sol som energikilde øke raskt de kommende årene.

– I sommer har det vært rekordhøye priser på strøm, med høyere priser om sommeren enn forrige vinter. Høyere priser om sommeren er med på å gjøre utbyggingen av ny solkraft mer lønnsomt, sier Melsnes.

Svensk utbygger

Svenske Solkompaniet er ansvarlig for utbyggingen av parken. De har over ti års erfaring med å bygge solkraftverk i Sverige, og bygget i 2016 det som lenge var Sveriges største solkraftverk i Varberg.

– Med den nye parken utenfor Varberg leverer vi ekstra strøm der det er størst behov i strømnettet. Det er raskt å bygge fornybar energi. Planleggingen av denne parken begynte rundt påske i år. Samtidig skaper god sikt fra E6 interesse for å bygge enda mer fornybar kraftproduksjon i regionen, sier Axel Alm, administrerende direktør i Solkompaniet.

For mer informasjon, kontakt: 

Kristin Melsnes,administrerende direktør i Solgrid AS,
+ 47 952 95 342
kristin@solgrid.no

Axel Alm, vd Solkompaniet
+46 768 – 53 58 79
axel.alm@solkompaniet.se

Fakta om solparken:

  • Solkraftverket Varberg Norra har en installert effekt på totalt 4,8 MWp
  • Kraftverket består av 8972 dobbeltsidige solcellepaneler og dekker et areal på 8,6 hektar.
  • Byggekontrakter ble signert i slutten av mars, den første leveransen av solenergi til strømnettet skjer 30. september 2021.
  • Den årlige solenergiproduksjonen fra parken tilsvarer den årlige etterspørselen etter elektrisitet til 2500 helelektriske biler.

Om Solgrid:

Solgrid utvikler, eier og driver solparker i industriell skala. De største eierne i Solgrid er Østfold Energi, Akershus Energi og Mypower. De andre eierne er EX3 Energy Sweden, Valinor og nøkkelansatte i Solgrid. Flere av nøkkelpersonene i selskapet har mer enn 15 års erfaring med utvikling, bygging og drift av solparker i Sør-Europa. 

Solgrid forsterker laget ytterligere

Solgrid forsterker laget ytterligere

Mike Bucat og Henning Leifsen startet i Solgrid AS 1. juni 2021. De jobber med utvikling av nye sol-prosjekter og skal være prosjektledere i utbyggingsfasen. Mike er australsk og kommer fra TechnipFMC, der han har vært prosjektleder i flere år. Henning kommer fra Haugesund-området og har jobbet i Norconsult AS i 13 år, sist som prosjektleder. Mike Bucat er ingeniør-utdannet ved The University of Western Australia og har arbeidet innen energisektoren i hjemlandet et drøyt tiår før han kom til Norge. Henning Leifsen er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Begge har tung og relevant erfaring som vil styrke organisasjonen i Solgrid AS kraftig.

Solgrid er en av de norske foregangsbedriftene innen solcelle-basert kraftproduksjon i industriell skala. Selskapet har allerede startet byggingen av ett prosjekt, og har en portefølje med prosjekter som er i forskjellig stadier frem mot realisering.  Solgrid AS har solide eiere i energibransjen og et kompetent styre.

  

Mer informasjon hos Kristin Melsnes, CEO, telefon 952 95 342.