Skip to content

Får konsesjon til å bygge Norges første solkraftverk

Solgrid AS har fått konsesjon til å bygge Norges første bakkemonterte solkraftverk i Innlandet.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått konsesjon til dette historiske solkraftverket. Om alt går etter planen starter vi byggingen av solkraftverket i august, sier Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid.

Furuseth solkraftverk som skal bygges i Stor- Elvdal kommune blir dermed det første norske solkraftverket i industriell skala. Solkraftverket omfatter 170 mål og deler av det vil bygges på et nedlagt grustak, såkalt «grått land». Kraftverket vil når det står ferdig levere 6,4 GWh i året, noe som tilsvarer forbruket til cirka 320 eneboliger.

Viktig bidrag
– Høye kraftpriser er et signal på at det stort behov for mer fornybar produksjon, og solkraft vil spille en stadig viktigere rolle i framtiden. Høye kraftpriser gjør også at det blir bedre lønnsomhet i prosjektene, som bygges uten statlige subsidier, sier Melsnes.

Solgrid, som har Østfold Energi og Akershus Energi på eiersiden, har ambisjoner om å realisere flere prosjekter i Norge, med hovedfokus på Viken-området.

– Forholdene ligger godt til rette her med kort avstand til strømnettet og tilfredsstillende solinnstråling. Vi har vært svært opptatt av å finne gode arealer, som ikke kommer i konflikt med annen bruk. Det har vi klart her, sier Melsnes.

Pådriver
Samarbeidet med grunneier og Stor-Elvdal kommune er ifølge Melsnes godt og de har vært en aktiv pådriver for prosjektet.

– Kommunen er positive til utviklingen og har, sammen med grunneier, jobbet tett med oss for å utvikle prosjektet. Når vi har fått formalitetene på plass, er vi klare for å sette spaden i jorda, sier Melsnes.

Solgrid satt sitt første solkraftverk i drift i Varberg i Sør-Sverige. Med en byggeperiode på bare 4,5 måneder, leverer de nå fornybar kraft inn på det svenske strømnettet.

Solgrid AS har som mål å bygge 500 MW solkraftproduksjon i Norge og Sverige innen 2025 er omme.


Fakta om Solgrid

• Solgrid AS utvikler, eier og driver solkraftverk i industriell skala. De største eierne i Solgrid er Østfold Energi AS, Akershus Energi AS og Mypower AS. De andre eierne er EX3 Energy Sweden AB, Valinor AS og ansatte i Solgrid.
• Flere av nøkkelpersonene i selskapet har mer enn 15 års erfaring med utvikling, bygging og drift av solkraftanlegg i Sør-Europa.
• Solkraftverket i Stor-Elvdal vil bruke såkalt bifacial- teknologi, som fanger solinnstråling fra begge sider av panelene.  Installert effekt er på 7 MWp.

For mer informasjon, kontakt:
Kristin Melsnes, administrerende direktør Solgrid AS Tlf: +47 952 95 342 Epost: kristin@solgrid.no