Skip to content

Fremtidens
energi er

Produksjon av solkraft i
Norden uten subsidier

“Solar power is now
the cheapest form of
electricity in history”.

International Energy Agency,
Energy Outlook 2020.

Fremtidens
energi er NÅ!

Produksjon av solkraft i Norden uten subsidier

Vi tror at solkraft er
fremtidens
energi

Forbedret teknologi og reduserte kostnader muliggjør produksjon av solenergi på kommersielle vilkår fra store anlegg i Norden. Solgrid vil bli en ledende industriell aktør i regionen, og vil utvikle, bygge, drive og eie solkraftverk.
Improved technology and reduced cost enables production of solar energy on commercial terms from large plants in the Nordics. Solkraft will become a leading industrial player in the region, and will develop, build, operate and own solar power plants
Our Feature Services

Reliable & smart solar variety of modules & solutions

Fordelene
med storskala solproduksjon

  • Kontinuerlige kostnadsreduksjoner og teknologiutvikling gjør solenergi konkurransedyktig også i Norden
  • Bakkemonterte kraftverk i industriell størrelse er den mest kostnadseffektive måten å distribuere solenergi på
  • Mindre økologisk fotavtrykk enn de fleste andre energikilder
  • Lave vedlikeholdskostnader
  • Robust og holdbar – 40 års produksjon