Skip to content

Nyheter

Nyheter

Solgrid forsterker laget ytterligere

Solgrid forsterker laget ytterligere

Mike Bucat og Henning Leifsen startet i Solgrid AS 1. juni 2021. De jobber med utvikling av nye sol-prosjekter og skal være prosjektledere i utbyggingsfasen. Mike er australsk og kommer fra TechnipFMC, der han har vært prosjektleder i flere år.…
Ny CFO i Solgrid

Ny CFO i Solgrid

Eddie Bastiansen er fra 15. mars ansatt som ny CFO i Solgrid AS Eddie kommer fra stillingen som finansdirektør i Hæhre & Isachsen, og før dette var han CFO i Betonmast. Han har bakgrunn fra revisjon, samt økonomi- og finansledelse.…
Norsk selskap bygger en av Sveriges største solparker

Norsk selskap bygger en av Sveriges største solparker

Den 4,8 MW store solparken utenfor Varberg er starten på veien mot Solgrids uttalte mål om å bli et av Nordens ledende solenergiselskap. Selskapet leter allerede etter mer areal å bygge på. På den svenske vestkysten, halvveis mellom Göteborg og…

Varberg Norra
– vår første solpark som skal bygges

  • Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,8 MWp
  • Beliggenhet i Varberg kommune, 70 km sør for Gøteborg
  • Vil bestå av ca. 9000 tosidige moduler som også produserer strøm når sollyset treffer baksiden av modulen
  • Årlig produksjon vil være ca. 5,5 GWh per år og gi strøm til cirka 360 svenske husstander eller 1800 leiligheter
  • Byggestart vil være i Q2 med nettilknytning i Q3 2021
Kommende prosjekter

Med en prosjektportefølje på mer enn 500 MW planlegger vi å utvikle og bygge 100 MW kapasitet i 2021. Porteføljen er under utvikling, og vi evaluerer kontinuerlig nye mulige prosjekter for å nå våre ambisjoner for årene som kommer.