Skip to content

Om oss

Solgrid ble grunnlagt i 2020 og har som mål å bli en ledende nordisk produsent av solenergi.

I samarbeid med kraftprodusenter, offentlige myndigheter og nettoperatører utvikler, bygger, driver og eier vi solkraftverk i industriell skala.

Solgrid har en prosjektportefølje på mer enn 1500 MW i Norge og Sverige i ulike utviklingsfaser. Vårt første solkraftverk, Varberg Norra, ble koblet til nettet 1. november 2021.

Innen 2025 skal vi utvikle og bygge 500 MW med ambisjon om å utvikle og bygger mer enn 2000 MW innen 2030.

Sammen skal vi akselerere overgangen til ren energi basert på bærekraftige løsninger.

Team

Teamet og eierne våre har lang erfaring fra den nordiske og internasjonale energi- og solenergiindustrien.

Kristin Melsnes

CEO

kristin@solgrid.no
+47 952 95 342MSc fra NTH / NTNU med mer enn 20 års ledererfaring innen energi og fornybar energi-industri samt oppstart og rådgivning.

Tidligere konsernsjef i Stange Energi AS og administrerende direktør og Elverum Energi Nett og nestleder Elverum Energi AS.

Lang erfaring som styremedlem i forskjellige selskaper som Stena Renewable AB, Melbye Scandinavia, Nordkraft AS (CoB), Østerdalen Kraftproduksjon AS.

Bjørn I. Bjørnnes

COO/Founder

bjorn@solgrid.no
+47 934 49 916Mangeårige erfaring fra solenergibransjen innen utvikling og bygging av storskala solprosjekter i Europa, både som prosjektleder, COO og CFO. Medgründer av Norsk Solkraft AS (2005), Mypower (2017), Switchr (2018) og Solgrid (2020).

Utdannet fra Handelshøyskolen BI med erfaring innen økonomistyring, bedriftsrådgivning og programvareutvikling.

Eddie Bastiansen

CFO

eddie@solgrid.no
+47 916 872 66Master i revisjon og regnskap fra NHH (Norges Handelshøyskole, i Bergen) og har en bachelor i revisjon fra BI (Handelshøyskolen BI, i Oslo).

Har mer enn 25 års erfaring som økonomi- og finansielleder. Fra KPMG, Rosings Industrier, SCAN Geophysical, Lindab og Betonmast/BetonmastHæhre.

De siste ni årene har Eddie vært CFO/Finansdirektør for entreprenør- og eiendomskonsernet BetonmastHæhre.

Michael Bucat

Prosjektdirektør Sverige

michael@solgrid.no
+47 928 933 32Ingeniørerfaring siden 2001 i olje- og gassindustrien. Omfattende erfaring i EPCI-prosjekter.

Elleve år i Australia jobbet med greenfield og brownfield prosessanlegg på land og offshore, samt gassoverføringsanlegg.

Ytterligere 8,5 år i Norge i subseaindustrien. Ingeniørutdannelse fra University of Western Australia. Anerkjenner fremtiden for energiforsyning, flyttet til solindustrien i 2021

Henning Leifsen

Prosjektdirektør Norge

henning@solgrid.no
+47 45 40 12 72MSc fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Mastergrad i maskinteknikk med tilleggsfag innen elektroteknikk. Fokus på fornybar energi.

Mer enn 13 års erfaring som prosjektleder og fagansvarlig ingeniør for Norconsult AS, som omfatter et stort spenn av prosjekter og fagdisipliner innen bygge- og anleggsbransjen, samt olje og gassbransjen.

Martin Andersen

Design engineer

martin@solgrid.no
+47 476 48 865MSc fra NMBU innen miljøfysikk og fornybar energi. To år ved HAW Hamburg, Tyskland med spesialisering innen solenergi og PV. Doktorgrad fra Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, Sverige innen storskala solvarme.

Selvstendig næringsdrivende siden 2014 med erfaring innen utvikling og bygging av solkraftverk for næringslivet. Involvert som prosjektleder innen bygging av solparker for industrien. Bred kompetanse innom solenergi med fokus på tekniske aspekter.

Olaf Hans Ruud

Prosjektutvikler

olaf@solgrid.no
+47 474 84 049Olaf Hans er ansatt som prosjektutvikler i Solgrid. Han kommer fra rollen som forretningsutvikler i Avinor. Det var i forbindelse med satsningen på elektrisk luftfart at Olaf Hans forsto at det måtte et krafttak til for å møte den fremtidige etterspørselen.

Olaf Hans er utdannet ved BI og har en MSc i Business med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap. Han liker å tenke solkraftverk i sammenheng med annen type industri eller næring. Han ser muligheter der andre ser begrensninger. Olaf Hans er opptatt av at prosjektene gir en «vinn vinn» situasjon for grunneier og selskapet.

Majken Smith

Prosjektutvikler

majken@solgrid.no
+47 954 83 577Majken studerer INDØK på NMBU og jobber hos Solgrid i deltidsstilling som prosjektutvikler.

Edwin Cunow

KonsulentEdwin har vært en uavhengig konsulent, eksklusivt og vellykket engasjert i mange store prosjekter. Han har nesten 30 års erfaring i PV med mer enn 300 MWp designet og installert over hele verden. Han er en av verdens få pionerer innen solindustrien.

Fra 1986 til slutten av 2005 har han hatt ansvaret for flere ledende stillinger innen PV-virksomheten. Siden 1996 fungerte han som eneste prosjektleder, ansvarlig for alle Megawatt-satsinger fra Siemens Solar og Shell Solar.

Styret

Thorvald Steen

Styreleder

thorvald@solgrid.no
+47 952 95 342Thorvald arbeider i dag som bedriftsrådgiver. Han er uteksaminert fra Sjøkrigsskolen og harmer enn 30 års erfaring fra industri og finans etter at han sluttet i Sjørsvaret.

Han jobbet nesten ti år i Norsk Hydro, blant annet innen olje og gass divisjonen, før han etablerte VentureLab AS hvor han i mer enn ti år bisto gründere med tidligfase kapital. Senere har han arbeidet med både egenkapital- og obligasjonsfinansiering rettet mot og mellomstore virksomheter.

Thorvald har erfaring som daglig leder i flere vekstbedrifter og som styremedlem i ulike virksomheter.

Astri England Garshol

Styremedlem
Astri England Garshol er CFO i Akershus Energi og leder området økonomi, risiko og virksomhetsstyring. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Garshol sitter i styret i flere av Akershus Energi konsernets satsinger, blant annet innenfor vind og fjernvarme samt et eksternt styreverv innen finans. Hun har fra tidligere 15 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Martin Vatne

Styremedlem
Martin Vatne er direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU med etterutdannelse fra INSEAD.

Vatne har solid erfaring fra å utvikle bedrifter innen det grønne skiftet, og sitter i styret i flere start ups. Vatne har 15 års fartstid fra management consulting, hvorav fire år som nordisk leder av strategi-konsulentene i Ernst and Young.

Siri Revelsby

Styremedlem
Siri Revelsby er direktør for forretningsutvikling, sol og digitalisering i Akershus Energi. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har mer enn 25 års erfaring fra energisektoren.

Gjennom mange år i Norsk Hydro og Statnett har Revelsby solid erfaring med utvikling, bygging og drift av kraftverk og kraftsystemer. Revelsby har også flere år internasjonal erfaring som leder for risk management consulting i LR Energy.

Trine I. Berg

Styremedlem
Trine I. Berg er direktør for økonomi, finans og risiko i Østfold Energi. Hun har en Master of Management med spesialisering i skatt- og avgiftsrett, og en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Trine har lang og solid erfaring som økonomisjef i internasjonale konsern som Saint-Gobain og Eurofins. Hun har også erfaring som styremedlem for andre selskap i kraftbransjen.

Lars G. Dysterud Hansen

Styremedlem
First mover og solenergi seriegründer siden 2004.

Grunnlegger av Norsk Solkraft (2005) og etablerte virksomheter i tidlig fase av solenergiindustriens utviking i Italia. Stiftet AEGA Solar (2013), notert på Oslo Børs, Mypower AS (2017) og Switchr AS (2018).

Erfaring fra solcelleprosjekter (utvikling, bygging og drift) i Italia, Tyskland, Bulgaria, Norge og Sverige.

Kristin_Melsnes_Solgrid

Kristin Melsnes

CEO

kristin@solgrid.no
+47 952 95 342

MSc fra NTH / NTNU med mer enn 20 års ledererfaring innen energi og fornybar energi-industri samt oppstart og rådgivning .

Tidligere konsernsjef i Stange Energi AS og administrerende direktør og Elverum Energi Nett og nestleder Elverum Energi AS.

Lang erfaring som styremedlem i forskjellige selskaper som Stena Renewable AB, Melbye Scandinavia, Nordkraft AS (CoB), Østerdalen Kraftproduksjon AS.

Lars G. Dysterud Hansen

Head of Development/ Founder

lars@solgrid.no
+47 974 03 702

First mover og solenergi seriegründer siden 2004.

Grunnlegger av Norsk Solkraft (2005) og etablerte virksomheter i tidlig fase av solenergiindustriens utviking i Italia. Stiftet AEGA Solar (2013), notert på Oslo Børs, Mypower AS (2017) og Switchr AS (2018).

Erfaring fra solcelleprosjekter (utvikling, bygging og drift) i Italia, Tyskland, Bulgaria, Norge og Sverige.

Bjørn_Bjørnnes_Solgrid

Bjørn I. Bjørnnes

COO/Founder

bjorn@solgrid.no
+47 934 49 916

Mangeårige erfaring fra solenergibransjen innen utvikling og bygging av storskala solprosjekter i Europa, både som prosjektleder, COO og CFO. Medgründer av Norsk Solkraft AS (2005), Mypower (2017), Switchr (2018) og Solgrid (2020).

Utdannet fra Handelshøyskolen BI med erfaring innen økonomistyring, bedriftsrådgivning og programvareutvikling.

Eddie_Bastiansen_Solgrid

Eddie Bastiansen

CFO

eddie@solgrid.no
 +47 916 872 66

Master i revisjon og regnskap fra NHH (Norges Handelshøyskole, i Bergen) og har en bachelor i revisjon fra BI (Handelshøyskolen BI, i Oslo).

Har mer enn 25 års erfaring som økonomi- og finansielleder. Fra KPMG, Rosings Industrier, SCAN Geophysical, Lindab og Betonmast/BetonmastHæhre.

De siste ni årene har Eddie vært CFO/Finansdirektør for entreprenør- og eiendomskonsernet BetonmastHæhre.

Edwin Cunow

Consultant

Edwin har vært en uavhengig konsulent, eksklusivt og vellykket engasjert i mange store prosjekter. Han har nesten 30 års erfaring i PV med mer enn 300 MWp designet og installert over hele verden. Han er en av verdens få pionerer innen solindustrien.

Fra 1986 til slutten av 2005 har han hatt ansvaret for flere ledende stillinger innen PV-virksomheten. Siden 1996 fungerte han som eneste prosjektleder, ansvarlig for alle Megawatt-satsinger fra Siemens Solar og Shell Solar.

Michael_Bucat_Solgrid

Michael Bucat

Prosjektleder

michael@solgrid.no
+47  928 933 32

Ingeniørerfaring siden 2001 i olje- og gassindustrien. Omfattende erfaring i EPCI-prosjekter.
Elleve år i Australia jobbet med greenfield og brownfield prosessanlegg på land og offshore, samt gassoverføringsanlegg.

Ytterligere 8,5 år i Norge i subseaindustrien.
Ingeniørutdannelse fra University of Western Australia.
Anerkjenner fremtiden for energiforsyning, flyttet til solindustrien i 2021

Henning_Leifsen_Solgrid

Henning Leifsen

Prosjektleder

henning@solgrid.no
+47 45 40 12 72

MSc fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Mastergrad i maskinteknikk med tilleggsfag innen elektroteknikk. Fokus på fornybar energi.

Mer enn 13 års erfaring som prosjektleder og fagansvarlig ingeniør for Norconsult AS, som omfatter et stort spenn av prosjekter og fagdisipliner innen bygge- og anleggsbransjen, samt olje og gassbransjen.

Thorvald Steen

Chairman of the Board

thorvald@solgrid.no
+47 934 21 940

Thorvald arbeider i dag som bedriftsrådgiver. Han er uteksaminert fra Sjøkrigsskolen og harmer enn 30 års erfaring fra industri og finans etter at han sluttet i Sjørsvaret.

Han jobbet nesten ti år i Norsk Hydro, blant annet innen olje og gass divisjonen, før han etablerte VentureLab AS hvor han i mer enn ti år bisto gründere med tidligfase kapital. Senere har han arbeidet med både egenkapital- og obligasjonsfinansiering rettet mot og mellomstore virksomheter.

Thorvald har erfaring som daglig leder i flere vekstbedrifter og som styremedlem i ulike virksomheter.

Martin Vatne

Board member

Martin Vatne er direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU med etterutdannelse fra INSEAD.

Vatne har solid erfaring fra å utvikle bedrifter innen det grønne skiftet, og sitter i styret i flere start ups. Vatne har 15 års fartstid fra management consulting, hvorav fire år som nordisk leder av strategi-konsulentene i Ernst and Young.

Frank Sagvik

Board member

Frank Sagvik er leder av Akershus Energi sin satsing innen forretningsområdene sol, hydrogen, og grønn infrastruktur. Han er utdannet ingeniør og har bred erfaring fra energisektoren i grensesnittet mellom offentlige myndigheter og privat næringsliv.

Gjennom styreverv i både bransje- og næringsklynger samt i solselskaper som Otovo og Solenergi FUSen har Sagvik solid kunnskap om solbransjen.

Lars G. Dysterud Hansen

Board member

First mover og solenergi seriegründer siden 2004.

Grunnlegger av Norsk Solkraft (2005) og etablerte virksomheter i tidlig fase av solenergiindustriens utviking i Italia. Stiftet AEGA Solar (2013), notert på Oslo Børs, Mypower AS (2017) og Switchr AS (2018).

Erfaring fra solcelleprosjekter (utvikling, bygging og drift) i Italia, Tyskland, Bulgaria, Norge og Sverige.