Skip to content
14.04.2023

Solgrid ønsker to nye prosjektledere velkommen

1. april kunne vi ønske Kristian Freng Svendsen og Trond Ahlquist velkommen til Solgrid. Begge vil tilføre selskapet verdifull erfaring og kompetanse.

Kristian Freng Svendsen og Trond Ahlquist

Kristian har bakgrunn fra havvind-bransjen, der han har vært konstruksjonsingeniør og prosjektleder for engineering på internasjonale havvind-prosjekter. Før Kristian begynte i Solgrid, var han ansatt som seksjonsleder i COWI AS.

– Jeg er opptatt av å bidra til utviklingen av mer energiforsyning fra fornybare energikilder, sier Kristian

Trond har jobbet mange år innen utbygging av mobilnett i Telenor, både som planlegger og leder av design-miljøer. Han har også 10-12 års erfaring fra ledelse av IT-drift og support fra skole og sykehus. Før Solgrid kom han fra Siemens Mobility hvor han var prosjektleder for oppgradering av signalanlegget på ulike toglinjer i Norge.

– Det er mange likhetstegn mellom utbygging av mobilnett og solkraftverk og jeg ser frem til å bruke min operative erfaring fra utbygging av infrastruktur i en tidlig fase, avslutter Trond.