Skip to content
Solgrid tilbyr samarbeidsmodell for utbygging:

- Vil øke farten på solkraft i Norge

Solkraftselskapet Solgrid skal bygge 500 MW fornybar solkraft innen 2025. Nå rigger de en ny modell for grunneiere for å øke tilfanget av lokale prosjekter.

– Det er et massivt gap mellom tilbud og etterspørsel på energi nå. Det må investeres mye mer i fornybart om vi skal komme oss gjennom energikrisen. Solkraft er en stor del av løsningen og vi mener det er mange gode områder for sol på Østlandet, sier Kristin Melsnes, administrerende direktør i Solgrid.

Siden oppstarten i 2020 har Solgrid bygget sin første solkraftpark i Sverige og fått Norges første konsesjon på bakkemontert solkraftverk i Innlandet. Nå vil selskapet bidra til økt utbygging av solkraft og sette prosjekttilfanget i system.

– Vi får mange henvendelser og har møtt stor interesse, både fra grunneiere, kommuner og næringslivsaktører. Derfor tilbyr vi nå en samarbeidsmodell. Målet er å gjøre det mer forutsigbart og enklere å komme i gang for alle parter, sier Melsnes.

Tilbyr profesjonell organisering og gjennomføring
Solgrid, som har Akershus Energi og Østfold Energi som største eiere, henvender seg til alle som har tilgang på større arealer. henvender seg til alle som har tilgang på større arealer. Prosjektene vil gjennomføres i egne aksjeselskap, hvor Solgrid tar en mindre eierpost og utvikler prosjektet med en drifts- og vedlikeholdsavtale på 40 år. Samarbeidspartnere inviteres til å kunne delta på eiersiden i det enkelte solkraftverk

– Vi vet at mange har områder de har planer for, men ikke kommer i gang. I et samarbeid med Solgrid tilbyr vi en etablert og profesjonell organisasjon. Prosjekteiere får tilgang på kompetanse på prosjektutvikling og konsesjonsprosessen, og dette sikrer en rask og trygg utbygging. Så dette er en åpen invitasjon om å komme til oss, sier Solgrid-sjefen.

Typiske arealer solkraftselskapet ser etter er såkalt grått land. Det vi si areal der det allerede er inngrep, med karrig jord og dårlige vekstvilkår. De retter seg primært mot arealer på 150 til 200 mål og oppover. Selskapet er også interessert i å høre fra grunneiere som til sammen har en hensiktsmessig størrelse. Det viktigste er at arealene har nærhet til hverandre.

Kan bli en betydelig del av energimiksen

Melsnes mener solkraft lenge har vært underkommunisert i Norge, fordi strømprisene har vært lave og vannkraften har dominert. Dette er i ferd med å endre seg.

– Bakkemontert solkraft, kan bli en betydelig del av energimiksen, også i Norge. Med høye strømpriser er det et signal om at vi trenger mer energi og det gjør det også lønnsomt å bygge ut, sier Melsnes og legger til:

– Teknologiutviklingen går rasende fort. Et solcellepanel er mye mer effektivt nå enn tidligere og vi får mer ut av hver soltime, også i kalde Norge.

Solgrid har som mål å bli Nordens ledende solkraftaktør og skal bygge 500 MW solkraft innen 2025 og 2000 MW innen 2030.

Solgrid tilbyr partnerskapsmodell for utbygging​

For mer informasjon, kontakt:

Kristin Melsnes

CEO i Solgrid

Tel: 95 29 53 42
kristin@solgrid.no

Vi tror at solkraft er fremtidens energi!
Forbedret teknologi og reduserte kostnader muliggjør produksjon av solenergi på kommersielle vilkår fra store anlegg i Norden. Solgrid vil bli en ledende industriell aktør i regionen, og vil utvikle, bygge, drive og eie solkraftverk.